Interpellasjon fra Marit Nybakk (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 51 (2013-2014)
Om regjeringens oppfølging av konferansene om humanitære konsekvenser av atomvåpen fram mot Tilsynskonferansen for ikke-spredningsavtalen i 2015
Oversendt regjeringen: 17.03.2014
Besvart: 05.06.2014 av utenriksminister Børge Brende

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Norge har ved flere korsveier spilt en viktig rolle i arbeidet med ikke-spredning og nedrustning. I 2007 tok Norge og Tyskland initiativ til å få atomnedrustning på NATOs dagsorden. I Innst. S. nr. 29 (2008-2009), jf. St.meld. nr. 27 (2007-2008) Nedrustning og ikke-spredning mente en enstemmig utenrikskomité at målet var å eliminere alle atomvåpen. Våren 2013 arrangerte Norge Oslo-konferansen om humanitære konsekvenser av atomvåpen, som ble fulgt opp i Mexico 13.-14. mars i år.
Med et klart mål om en verden fri for atomvåpen; hvordan vil utenriksministeren arbeide videre med det humanitære sporet fram mot Tilsynskonferansen for ikke-spredningsavtalen i 2015?

Les hele debatten