Interpellasjon fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 57 (2013-2014)
Om en handlingsplan med tiltak mot vold og overgrep mot barn og unge, der ansvaret for oppfølging er plassert
Datert: 19.03.2014
Besvart: 27.05.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): I regjeringens voldsmåling fra 2012 fremkommer det at mer enn 900 barn og unge var utsatt for vold den uken målingen fant sted. En undersøkelse fra NKVTS viser at 1 av 5 jenter under 18 år blir utsatt for seksuelle overgrep. Dette viser en økning i avdekking av alvorlige saker med grov vold og overgrep mot barn, ofte utført av foreldre. Det trengs en styrket satsing på bekjempelse av vold og overgrep mot barn, og den må tas på flere fronter. Ansvaret for bekjempelse av dette blir lett skjøvet mellom ulike instanser, og dermed blir lite gjort. Det trengs en handlingsplan med tiltak som skal settes inn og hvor ansvaret for oppfølging er plassert.
Vil statsråden sette i gang arbeidet med en slik handlingsplan?

Les hele debatten