Interpellasjon fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 60 (2013-2014)
Om å løfte jobbskaping som en ny prioritering i samarbeidet med fattige land, og om strategier i dette arbeidet
Oversendt regjeringen: 26.03.2014
Besvart: 05.06.2014 av utenriksminister Børge Brende

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): For at utviklingslandene skal komme varig ut av fattigdom er det avgjørende at det skapes arbeidsplasser og at man lykkes med næringsutvikling. Økonomisk vekst er en viktig forutsetning for en bærekraftig utvikling, men denne veksten må komme flere enn eliten i landet til gode. Høy arbeidsledighet innebærer at utviklingslandene går glipp av store ressurser som kunne bidratt til verdiskaping og samfunnsutvikling. For store ulikheter gir også større risiko for uro, og yngre mennesker uten jobb er en stor usikkerhetsrisiko i mange land. Verdensbanken har tatt til orde for at jobbskaping i langt større grad må prioriteres i utviklingssamarbeidet. Regjeringen peker i sin politiske plattform på de store mulighetene som her finnes.
Vil utenriksministeren løfte jobbskaping som en ny prioritering i samarbeidet med fattige land, og hvilke strategier vil regjeringen følge i dette arbeidet?

Les hele debatten