Interpellasjon fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 67 (2013-2014)
Om tiltak for å styrke kultur, aktivitet og opplevelse for eldre som ikke kan delta på de vanlige kulturarenaene
Oversendt regjeringen: 04.04.2014
Besvart: 06.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Vi blir stadig eldre. Mange holder seg friske lenger, men flere vil også få ulike plager og sykdommer, f.eks. demens. Vi må sikre god faglig kompetanse innen eldrehelse, -pleie og -omsorg. Vi må ta i bruk velferdsteknologi og legge til rette for at familie, frivillighet og samfunn spiller godt sammen. De siste årene har vi skapt mange flere årsverk i pleie- og omsorgssektoren, mange med relevant fagkompetanse. Daglig gjøres en flott jobb i eldreomsorgen. Samtidig ser vi utfordringer ved at mange eldre blir passivisert og at tilpasset aktivitet og opplevelser mangler. Den rød-grønne regjeringen innførte i 2007 Den kulturelle spaserstokken, som gir eldre på sykehjem/institusjoner flotte konserter og forestillinger.
Hva vil statsråden gjøre for ytterligere å styrke kultur, aktivitet og opplevelse for den delen av den eldre befolkningen som ikke har mulighet til å delta på de vanlige kulturarenaene?

Les hele debatten