Interpellasjon fra Rigmor Aasrud (A) til kulturministeren

Interpellasjon nr. 68 (2013-2014)
Om tiltak for å hindre at kampfiksing i idretten brer om seg i Norge, og hvorvidt dette økende problemet vil få innvirkning på regjeringens nye spillpolitikk
Datert: 03.04.2014
Besvart: 08.05.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Stoltenberg-regjeringa fikk utarbeidet 'Nasjonal handlingsplan mot kampfiksing i idretten 2013-2015'. Handlingsplanen ble lagd i samråd med Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund, Norsk Tipping AS og Lotteri- og stiftelsestilsynet. Formålet med handlingsplanen var å forebygge, avdekke og reagere mot kampfiksing. På årets idrettsgallaseminar var også kampfiksing tema, og det var mange tankevekkende innlegg om et stort, krevende og økende problem.
Hvilke nye initiativer vil statsråden ta for å hindre at dette brer om seg i Norge, og vil denne utviklingen få innvirkning på regjeringens nye spillpolitikk?

Les hele debatten