Interpellasjon fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Interpellasjon nr. 72 (2013-2014)
Om konkrete tiltak for å bekjempe den svarte økonomien, med henvisning bl.a. til en artikkelserie om hvordan den også gjør seg gjeldende der det offentlige er byggherre
Datert: 11.04.2014
Besvart: 03.06.2014 av finansminister Siv Jensen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Det er bred politisk enighet om å bekjempe svart økonomi, blant annet for å sikre ryddighet i arbeidslivet, et godt skattegrunnlag og velferden. I en serie med artikler har Aftenposten dokumentert hvordan denne parallelle økonomien opererer og hvordan den også gjør seg gjeldende der det offentlige er byggherrer. Utstrakt bruk av underleverandører gjør det stadig vanskeligere å sikre seg at kjeden i et prosjekt er 'ren'. Et system med en skatteattest gir åpenbart begrenset verdi og kan i enkelte tilfeller fremstå som en falsk forsikring. Grensesnittet for taushetsplikt/effektiv bekjempelse av svart økonomi bør vurderes. Det samme gjelder hvilke krav byggherrer bør få for å sikre at kjeden av leverandører etterlever reglene. Ikke minst er vi avhengig av at ulike myndighetsutøvere samarbeider tett og godt.
Hvilke konkrete tiltak vil regjeringen iverksette for å bekjempe den svarte økonomien?

Les hele debatten