Interpellasjon fra Anders B. Werp (H) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 74 (2013-2014)
Om å ta initiativ overfor USA til å få utlevert alle opplysninger om norske borgere i Rosenholz-kartoteket, som muliggjør målrettet søking i Stasi-arkivet for å få kunnskap om nordmenn som spionerte for diktaturene bak jernteppet
Oversendt regjeringen: 07.05.2014
Besvart: 16.06.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Den 9. november er det 25 år siden Berlinmuren falt. I perioden 1969-89 ble det sendt 1 920 spionrapporter til Øst-Tyskland om norske forhold. Forskere ved Stasi-arkivet i Berlin mener at rundt 30 av spionene var norske. Ingen norske borgere er dømt for denne spionasjen. Den kalde krigen er en viktig del av vår nære historie. Kunnskap om nordmennene som spionerte for diktaturene bak jernteppet er relevant for en økt forståelse for radikaliseringsprosessene som fører til at man aktivt motarbeider demokrati til fordel for undertrykkende samfunnssystemer. Strafferettslig er trolig de fleste sakene foreldet. En viktig nøkkel til å søke målrettet i Stasi-arkivet finnes i Rosenholz-kartoteket, som CIA har hånd om. CIA utleverte den tyske delen av kartoteket til Tyskland i 2003.
Vil statsråden ta initiativ til å få utlevert alle registrerte opplysninger om norske borgere i Rosenholz-kartoteket fra amerikanske myndigheter?

Les hele debatten