Interpellasjon fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 76 (2013-2014)
Å sørge for vedlikehold av norsk jernbane og forutsigbare rammevilkår for private jernbaneentreprenører
Datert: 07.05.2014
Besvart: 12.06.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Bevilgningene til jernbane har økt kraftig de siste årene. Til tross for rekordhøye bevilgninger er ikke vedlikehold prioritert hos Jernbaneverket. Dette fører til flere forsinkelsestimer, og flere private jernbaneentreprenører har store utfordringer. Utenlandske entreprenører, som Strukton, Balfour Beatty og Spitzke, har enten trukket seg ut av markedet eller gått konkurs. De norske jernbaneentreprenørene melder også om store underskudd. Dette medfører nedbemanninger og færre investeringer i maskinpark. Som eksempel har en enkeltaktør måttet nedbemanne fra 180 til 125 ansatte på kort tid. Disse melder også om at Jernbaneverket er en uforutsigbar aktør som heller ikke har en uttalt strategi for hva de gjør av egenproduksjon.
Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at norsk jernbane blir vedlikeholdt og at private aktører får forutsigbare rammevilkår?

Les hele debatten