Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 79 (2013-2014)
Om å sikre en nasjonal oversikt over selvmord i psykisk helsevern, og om tiltak og systemendringer for å hindre selvmord i psykiatrien
Oversendt regjeringen: 21.05.2014
Besvart: 03.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Siden 2010 har minst 423 mennesker tatt livet sitt mens de fikk behandling i psykisk helsevern. Flere selvmord ble begått av pasienter som var innlagt. Ifølge Nasjonalt senter for selvmordsforskning finnes i dag ingen pålitelig nasjonal oversikt over selvmord i psykisk helsevern. Adresseavisen har fått innsyn i 32 omfattende tilsynssaker (Bergens Tidende 19. mai 2014). Det viser seg at de samme alvorlige feilene går igjen. Fravær av kommunikasjon mellom ansatte, manglende rutiner, fravær av dokumentasjon og manglende oppfølging etter utskriving, helseforetak som begår gjentatte feil og fysiske forhold som gjør det mulig for pasientene å begå selvmord inne på avdelingen.
Vil regjeringen sikre en nasjonal oversikt over selvmord i psykisk helsevern, og hva vil regjeringen gjøre av tiltak og systemendringer for å hindre selvmord i psykiatrien?

Les hele debatten