Interpellasjon fra Abid Raja (V) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 6 (2014-2015)
Om hvordan skolen kan bidra til å bedre svømmeferdighetene, da andelen "sikre svømmere" blant tiåringer er betydelig lavere i Norge enn i Norden for øvrig
Datert: 13.06.2014
Besvart: 21.10.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Ifølge tall fra Norges Svømmeforbund er 50 prosent av norske tiåringer 'sikre svømmere'. Til sammenligning er andelen i Danmark 79, i Sverige 89, i Finland 72 og på Island hele 98 prosent. Mange har pekt på at en styrket innsats av svømmeundervisning i skolen er et viktig bidrag for å øke andelen 'sikre svømmere' i Norge - på et så tidlig tidspunkt som mulig. Statsråden har, etter det undertegnede er kjent med, vært i dialog med Norges Svømmeforbund for å diskutere hvordan svømmeundervisningen kan forbedres.
På hvilken måte ser statsråden for seg at skolen kan bidra til å bedre norske svømmeferdigheter?

Les hele debatten