Interpellasjon fra Abid Raja (V) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 7 (2014-2015)
Om å bidra til at flere med innvandrerbakgrunn, særlig kvinner, tilegner seg grunnleggende svømmeferdigheter
Oversendt regjeringen: 19.06.2014
Besvart: 21.10.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Undersøkelser blant tiåringer i de nordiske landene viser at norske barn er klart minst svømmedyktige. Dette forplanter seg videre etter hvert som barna vokser til. Samtidig ser vi at mange med innvandrerbakgrunn, inkludert nyankomne voksne innvandrere, heller ikke behersker svømming. Dette gjelder særlig kvinner. Flere kommuner satser på svømmeopplæring for innvandrere, men det er stor variasjon i slike tilbud.
På hvilken måte vil statsråden bidra til at flere med innvandrerbakgrunn - særlig kvinner - tilegner seg grunnleggende svømmeferdigheter?

Les hele debatten