Interpellasjon fra Per Rune Henriksen (A) til statsministeren

Interpellasjon nr. 20 (2014-2015)
Om tiltak for å hindre at en bråstopp i investeringer svekker sikkerheten og gir varig skade på norsk petroleumsvirksomhet og leverandørindustrien
Datert: 10.11.2014
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 15.12.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Per Rune Henriksen (A)

Spørsmål

Per Rune Henriksen (A): Situasjonen innenfor petroleumssektoren og leverandørindustrien betegnes av mange som dramatisk. Bråbrems i oljeselskapenes investeringer, modifikasjoner og vedlikehold fører til dramatiske nedbemanninger i leverandørindustrien. Dette slår særlig hardt inn i vestlandsfylkene. Antall arbeidsledige i fylkene Vest-Agder, Rogaland og Hordaland har økt med over 2 000 personer siden oktober i fjor, det utgjør 50 pst. av økningen i hele landet i denne perioden, og ledigheten forventes fortsatt å stige. Situasjonen berører flere departementers ansvarsområder. Det er uttrykt bekymring for at investeringsstopp svekker sikkerhetsnivået, ressursforvaltning totalt og fremtidig nødvendig kapasitet i industrien.
Hva vil regjeringen gjøre for å hindre at en bråstopp i investeringer motivert av kapitaldisiplin i oljeselskapene svekker sikkerheten og gir varig skade på norsk petroleumsvirksomhet og leverandørindustrien?

Les hele debatten