Interpellasjon fra Rasmus Hansson (MDG) til statsministeren

Interpellasjon nr. 28 (2014-2015)
Om å bidra til at så gode internasjonale bærekraftsmål som mulig blir fastsatt i New York i september, og å omsette dem til nasjonale indikatorer, mål og politikk
Oversendt regjeringen: 03.12.2014
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 13.01.2015 av utenriksminister Børge Brende

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): 2015 blir et avgjørende år for jordas framtid. I september møtes verdens toppledere i New York for å fastsette klodens nye bærekraftmål. I forkant skal finansiering diskuteres i Addis Abeba, og i etterkant følger klimatoppmøtet i Paris. De nye bærekraftmålene innebærer tre nyvinninger. For første gang sees miljø og utvikling sammen. For det andre er målene universelle, og vil gjelde Norge og USA like mye som Myanmar og Sierra Leone. For det tredje skal målene vedtas av alle land, og ikke bare gjennomføres administrativt av FN som tusenårsmålene.
Hva vil utenriksministeren gjøre fra norsk side for å bidra til at så gode mål som mulig blir fastsatt i New York i september, og hvordan vil han omsette de internasjonale bærekraftmålene til nasjonale indikatorer, målsettinger og politikk for bedre livskvalitet og miljø på kort og lang sikt i Norge?

Les hele debatten