Interpellasjon fra Ola Elvestuen (V) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 31 (2014-2015)
Om en strategi for videreutvikling av Longyearbyen som et livskraftig lokalsamfunn, med henvisning til at kulldriften er på vei ut
Oversendt regjeringen: 16.12.2014
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 27.01.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Arktis er en viktig arena for internasjonal politikk. Skal Arktis fortsatt være preget av lav spenning, må Norges rolle som aktør videreutvikles. Spydspissen i Norges arktiske politikk har vært vår aktivitet på Svalbard basert på forskning og undervisning, romvirksomhet, reiseliv og kulldrift. De tre første områdene er i vekst, mens markedssituasjonen og internasjonal klimapolitikk gjør at kulldriften er på vei ut. En slik endring vil få konsekvenser for Svalbardsamfunnet. Spørsmålet er ikke om kulldriften skal avvikles, men på hvilken måte og hvordan vi best ivaretar viktige norske interesser. Longyearbyen kan blant annet bli et attraktivt senter for operativ arktisk virksomhet gjennom å bli et internasjonalt logistikksenter for industriell aktivitet, overvåkning og søk og redning i Arktis. Svalbard står foran store endringer.
Hva er regjeringens strategi for videreutvikling av Longyearbyen som et livskraftig lokalsamfunn?

Les hele debatten