Interpellasjon fra Ove Trellevik (H) til fiskeriministeren

Interpellasjon nr. 44 (2014-2015)
Om hva statusen er for arbeidet med bioøkonomien i Norge
Oversendt regjeringen: 11.02.2015
Besvart: 26.03.2015 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Ove Trellevik (H)

Spørsmål

Ove Trellevik (H): OECD, EU og andre sentrale aktører forventer at bioøkonomien vil bli et helt sentralt tema og område for økonomisk vekst i årene som kommer. Det foregår en betydelig internasjonal forskningsinnsats og industriell strategisk posisjonering på dette området. Skal vi lykkes med verdiskapingen og utløse potensialet innen bioøkonomi, er nye anvendelsesområder av eksisterende råstoff fra marin sektor, landbruk og skogbruk avgjørende viktig. Skog 22-rapporten peker på muligheter for økt bruk av skogressursene innen norsk industri og bioøkonomi. På samme måte er det en rekke nye anvendelsesområder for marint restråstoff og utnytting av flere arter. I EU og USA er det egne strategier for utvikling av bioøkonomien. I Tyskland har de både en forskningsstrategi og en politisk strategi for å fremme bioøkonomien.
Hva er statusen for arbeidet med bioøkonomien i Norge?

Les hele debatten