Interpellasjon fra Odd Omland (A) til næringsministeren

Interpellasjon nr. 64 (2014-2015)
Om tiltak for å bedre tiltroen til Norge som mineralnasjon og legge til rette for utvikling av nye arbeidsplasser i mineralnæringen
Datert: 14.04.2015
Besvart: 26.05.2015 av næringsminister Monica Mæland

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): Etter at Stoltenberg-regjeringen fikk på plass ny minerallov og en mineralstrategi, ble Norge rangert på 10. plass av det anerkjente kanadiske forskningsinstituttet Fraser Institute, som hvert år rangerer over 100 land etter hvor attraktive de er for mineralnæringens internasjonale investormarked. Sist år falt Norge fra 10. til 18. plass på rangeringen, mens Sverige og Finland holder seg i verdenstoppen. Jeg siterer generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri: 'Tiltroen til Norge som mineralland var stigende, men denne muligheten er i ferd med å renne ut i sanden. Til tross for at den sittende regjering utropte mineralnæringen til et viktig satsingsområde venter vi fortsatt på de konkrete tiltakene som skal legge til rette for mer mineralindustri i Norge. Markedet har for lengst sett seg lei på norsk nøling.'
Hva vil statsråden gjøre for å bedre tiltroen til Norge som mineralnasjon og for å legge til rette for utvikling av nye arbeidsplasser for denne viktige næringen?

Les hele debatten