Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 78 (2014-2015)
Om status i arbeidet med å bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme, og behovet for forbedringer og nye tiltak framover
Oversendt regjeringen: 11.05.2015
Besvart: 01.06.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Både den sittende og forrige regjering har utarbeidet handlingsplaner og veiledere mot radikalisering og voldelig ekstremisme, og det drives et omfattende arbeid landet rundt for å følge opp dette. Samtidig melder media at antallet personer fra Norge som er i Syria og kriger sammen med IS og andre terrorgrupper er økende og kan ligge rundt hundreogfemti. Spørsmålet er om vi har funnet arbeidsformer hvor vi når godt nok ut til de miljøene og personene som kan være mest utsatte for forsøk på rekruttering - og om vi har gode nok virkemidler når det skal settes inn tiltak. Det fins mange aktører som vil bidra, men det er også mange ting som begrenser et nært samarbeid. Det blir viktig å diskutere erfaringer og forbedringer underveis, og ta utgangspunkt i hva som virker i den helt lokale og konkrete innsatsen.
Hvordan vurderer statsråden status i arbeidet og behovet for å gjøre forbedringer og sette inn nye tiltak framover?

Les hele debatten