Interpellasjon fra Lene Vågslid (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Interpellasjon nr. 10 (2015-2016)
Om å sikre at det framover blir en fordeling av statlige arbeidsplasser som bidrar til å utvikle robuste arbeidsmarkeder i alle deler av landet
Datert: 24.11.2015
Besvart: 12.01.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Noe av det vi verdsetter høyt og som bidrar til å gjøre Norge unikt, er at det bor mennesker i alle deler av landet. Det er viktig å ta vare på. En forutsetning for at det også i framtiden skal være mulig, er tilgang på arbeidsplasser. I løpet av de senere år har flere statlige oppgaver blitt flyttet fra distrikter til de største byene.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at det framover blir en fordeling av statlige arbeidsplasser som bidrar til å utvikle robuste arbeidsmarkeder i alle deler av landet?

Les hele debatten