Interpellasjon fra Sonja Mandt (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Interpellasjon nr. 19 (2015-2016)
Om tiltak for å hindre at barn blir borte fra asylmottak, og tiltak for å finne barna som blir borte
Datert: 04.02.2016
Besvart: 29.03.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Mange barn forsvinner fra asylmottak, og ingen vet hvor de er eller hva de gjør. I 2014 ble det rapportert at 248 barn var blitt borte i løpet av de siste 4 åra, og en regner med at antallet øker. Ingen har oversikt over hva som er skjedd med flesteparten av disse. Det kommer mange barn aleine for å søke asyl, og spørsmålet er hva som gjøres for å forhindre at de forsvinner, og om det leites godt nok etter de som blir borte. Det er flere grunner til at barn forsvinner fra mottak, men det er grunn til å frykte at noen av disse kan bli offer for menneskehandel eller kriminell virksomhet. De faller utenfor systemet og har ingen rettigheter, og de har få muligheter til å klare seg uten å gjøre ulovligheter for å ha til livets opphold.
Hva slags tiltak har regjeringen satt i gang for å sørge for at barn ikke blir borte fra mottak, og hvilke tiltak er satt i gang for å finne barna som blir borte?

Les hele debatten