Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 22 (2015-2016)
Om behovet for å trappe opp innsatsen mot organisert kriminalitet, og om å bruke begrepet i målstyringen
Datert: 16.02.2016
Besvart: 29.03.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Organisert kriminalitet er en økende trussel mot Norge og Europa - og mot vår trygghet lokalt i Oslo-området og ellers. De organiserte kriminelle har internasjonale, nasjonale og lokale nettverk og gjenger, og dominerer alle alvorlige kriminalitetsformer. I Oslo driver politiet en aktiv innsats døgnet rundt for å forebygge og holde dem i sjakk. Men tendensen er at det stadig kommer til nye grupper og at oppgaven blir mer krevende. Vi må gjøre politiet i stand til å møte dette, og i 2011 kom stortingsmeldingen Kampen mot organisert kriminalitet som ble fulgt opp med to proposisjoner i 2013 der lovparagrafene mot organisert kriminalitet ble styrket. I tildelingsbrevene fra Justis- og beredskapsdepartementet for 2015 og 2016 er imidlertid begrepet organisert kriminalitet erstattet med grov profittmotivert kriminalitet.
Hvordan vurderer statsråden behovet for å trappe opp innsatsen mot organisert kriminalitet - og hvorfor ikke bruke begrepet i målstyringen?

Les hele debatten