Interpellasjon fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 34 (2015-2016)
Om ambisjonene i arbeidet med persontilpasset medisin, med henvisning til en nylig fremlagt strategi som det bl.a. ikke følger noen økonomisk satsing med
Oversendt regjeringen: 26.04.2016
Besvart: 18.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Persontilpasset medisin gir mer målrettede behandlinger, og er allerede tatt i bruk på enkelte områder. Feltet blir i stor grad drevet av forskning og teknologiutvikling, og foreløpig aner vi bare konturene av omfanget. For å utnytte de nye behandlingsprinsippene til det beste for pasientene, er det nødvendig med et betydelig løft og en koordinert nasjonal satsing. Dette er helt nødvendige grep for å bevare folks tillit til at den offentlige helsetjenesten tilbyr den beste behandlingen. Det er bred politisk enighet om at denne type medisin vil få stadig større betydning. Den nylig fremlagte strategien er derfor skuffende lesning. Det følger ingen økonomisk satsing med strategien, og medlemmene i referansegruppen mener selv at strategien burde vært mer ambisiøs.
Hva er statsrådens ambisjoner på Norges og pasientenes vegne i dette arbeidet, og hva vil han gjøre for å møte den kritikken som har framkommet?

Les hele debatten