Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 41 (2015-2016)
Om hvordan utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF 2014-2016 er fulgt opp, med henvisning til nedlegging av akutt- og døgntilbud
Oversendt regjeringen: 09.05.2016
Besvart: 02.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): I Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF 2014-2016 heter det at STHF skal sørge for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til Telemarks befolkning. I protokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst 5. juni 2014 heter det at vedtakene om nedlegging av akutt- og døgntilbudet er begrunnet i pasientsikkerhet og kvalitet. Om Rjukan sykehus i Utviklingsplanen heter det at "STHFs ambisjon er å desentralisere så mange behandlingstilbud som mulig. Det er derfor planlagt videreført et bredt sykehustilbud på dagtid; dialyse, cellegiftbehandling og spesialistpoliklinikker, røntgen og laboratorietjenester. Det vil løpende vurderes ut fra pasientbehov og tekniske muligheter om ytterligere desentraliserte tilbud kan opprettes".
Kan statsråden redegjøre for hvordan utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF er fulgt opp og om omleggingen har vært forsvarlig?

Les hele debatten