Interpellasjon fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Interpellasjon nr. 45 (2015-2016)
Om hvorvidt regjeringen har noen mål om å minske forskjellene på folk, med henvisning bl.a. til skattepolitikken
Datert: 06.05.2016
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 31.05.2016 av finansminister Siv Jensen

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): En stor utfordring i Norge i dag er at forskjellene øker. Siden denne regjeringen tiltrådte, har den viktigste oppgaven vært å kutte skatt, særlig for dem som har mye fra før. Men enkelte grupper, for eksempel pendlerne, må betale mer skatt. Arbeidsministeren slår fast overfor Dagbladet den 18. januar at «Vi må belage oss på at forskjellene vil fortsette å øke de neste åra.» De arbeidsledige kan bare konstatere at regjeringen har innført skatt på sluttvederlaget som gis til arbeidstakere som ufrivillig må slutte i arbeid på grunn av innskrenkning, nedbemanning, avvikling eller konkurs. Karantenetiden har økt fra 8 uker til 12 uker. Kronen på verket er at regjeringen har fjernet ferietillegget i dagpengeordningen for å spare én milliard. De arbeidsledige behøver ikke gjette mange ganger på hva den milliarden skal brukes til.
Har regjeringen noen mål om å minske forskjellene på folk?

Les hele debatten