Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

Interpellasjon nr. 4 (2016-2017)
Om å legge til rette for at mulighetene som følger av at Norge blir hovedland på bokmessen i Frankfurt 2019, blir brukt til å løfte norsk litteratur og all norsk kultur
Oversendt regjeringen: 01.10.2016
Besvart: 08.11.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Norsk litteraturs vei ut i verden er en suksesshistorie. Dette vil bli ytterligere styrket når Norge blir hovedland på bokmessen i Frankfurt i 2019. Denne suksessen, og statusen som hovedland, handler om en målrettet satsing på språk- og litteraturpolitikk. Men Frankfurt 2019 bør ikke være et endelig mål for en satsing over noen få år. Det bør utnyttes som en enorm mulighet for Norge som kulturnasjon.
Hvordan vil statsråden legge til rette for at mulighetene som kommer som følge av Frankfurt 2019 blir brukt til å løfte norsk litteratur, og all norsk kultur, på best mulig måte?

Les hele debatten