Interpellasjon fra Anders B. Werp (H) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 20 (2016-2017)
Om tiltak for å hindre fremmede stater i å manipulere det kommende stortingsvalget gjennom cyberangrep
Oversendt regjeringen: 02.02.2017
Besvart: 04.04.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Den 6. januar 2017 ble en nedgradert amerikansk etterretningsrapport offentliggjort. Her heter det at Russlands president ga personlig ordre om cyberangrep for å påvirke valgutfallet i USA. PSTs trusselvurdering ble lagt fram 1. februar. Russisk spionasje og forsøk på å påvirke beslutningsprosesser er blant de største truslene mot Norge, mener PST. Etterretningsoperasjoner i form av informasjonskampanjer har som mål å undergrave samholdet mellom land, påvirke valgresultat og svekke samholdet innad i landet. Norge er et av verdens mest digitaliserte land. Dette har mange fordeler og positive effekter i form av verdiskaping, informasjon og medvirkning. Samtidig gir digitaliseringen muligheter for manipulering, spionasje og kriminalitet.
Hvordan vurderer statsråden tryggheten mot fremmede staters manipulering av det kommende stortingsvalget, og hva vil regjeringen gjøre for å forhindre slik manipulasjon?

Les hele debatten