Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 23 (2016-2017)
Om å øke antall studieplasser i farmasi, sikre et relevant innhold i utdanningen og styrke farmasøytisk forskning i Norge
Oversendt regjeringen: 13.02.2017
Besvart: 13.03.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Ved behandlingen av legemiddelmeldingen i februar 2016 mente Stortinget at det vil bli et 'økende behov for farmasøyter i framtiden som følge av utbygging av apotektjenester, mer avansert legemiddelbehandling, mer tverrfaglig og desentralisert arbeid i helsevesenet og utvikling av legemiddelindustri'. I 2016 ble det uteksaminert ca. 200 farmasøyter i Norge. Totalt ble det gitt autorisasjon som farmasøyt til 406 personer i fjor, hvorav bare litt over halvparten hadde utdanning fra Norge. Det er for tiden utlyst ca. 90 ledige farmasøytstillinger bare i apotekene. Farmasøyter har samfunnets bredeste kompetanse innenfor legemiddelområdet. I 2008 utarbeidet Forskningsrådet en rådgivende plan for å utvikle og styrke farmasøytisk forskning i Norge.
Hvilke konkrete planer har statsråden for å øke antall studieplasser i farmasi, sikre et relevant innhold i utdanningen og styrke farmasøytisk forskning i Norge?

Les hele debatten