Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til forsvarsministeren

Interpellasjon nr. 3 (2017-2018)
Om å ta initiativ til et samarbeid mellom nordiske havnebyer i utviklingen av mer miljøvennlig skipsfart
Oversendt regjeringen: 13.11.2017
Besvart: 05.12.2017 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Skipsfarten er av avgjørende betydning for å sikre global handel og verdiskaping. Norden ligger langt fremme når det gjelder å utvikle teknologi for mer miljøvennlig skipsfart. Det norske presidentskapet for Nordisk råd har en ambisjon om å styrke Nordens konkurransefortrinn på dette området i 2018. Bergen og Oslo havn har en aktiv politikk for å tilrettelegge for landstrøm. Det er etablert et samarbeid i Østersjøen mellom Tallin, Helsinki, Stockholm og Turku for etablering av landstrøm for ferger. Dersom de nordiske havnene gikk sammen om felles krav til cruiseskip, håndtering av avløpsvann, drivstoff, miljødifferensiering av avgifter, tekniske løsninger for landstrøm med mer, ville vi ha en stor mulighet til å innta en ledende posisjon i utviklingen av mer miljøvennlig skipsfart.
Vil statsråden ta initiativ til et slikt samarbeid mellom nordiske havnebyer?

Les hele debatten