Interpellasjon fra Knut Arild Hareide (KrF) til utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 17 (2017-2018)
Om tiltak for å styrke skatteadministrasjonen i Norges samarbeidsland og bekjempe ulovlig kapitalflukt og korrupsjon, da programmet "skatt for utvikling" ble mer enn halvert fra 2016 til 2017
Oversendt regjeringen: 14.02.2018
Besvart: 08.03.2018 av utviklingsminister Nikolai Astrup

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Det er et mål for norsk bistand å bidra til at våre samarbeidsland blir mindre bistandsavhengige og bedre i stand til å finansiere sin egen velferd. Da er utvikling av bærekraftige skattesystem og bekjempelse av ulovlig kapitalflukt, hvitvasking og korrupsjon sentralt. Ifølge Center for Global Development kunne 8 av 10 personer som lever i ekstrem fattigdom, blitt løftet ut av denne ved at det ble utviklet bedre og mer rettferdige skattesystemer i lavinntektsland. Norge har påtatt seg minst å doble finansieringen av skatterelaterte utviklingstiltak innen 2020 i tråd med Addis Tax Initiative. Stikk i strid med dette ble programmet 'skatt for utvikling' mer enn halvert fra 2016 til 2017. Utviklingsministeren har varslet en mer offensiv linje på dette området.
Hvilke tiltak vil regjeringen iverksette for å styrke skatteadministrasjonen i samarbeidsland og bekjempe ulovlig kapitalflukt og korrupsjon?

Les hele debatten