Interpellasjon fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Interpellasjon nr. 21 (2017-2018)
Om bevaring og utvikling av toppforskningsmiljøene i Norge og behov for mer langsiktig finansiering
Datert: 20.03.2018
Besvart: 03.05.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Nina Sandberg (A)

Spørsmål

Nina Sandberg (A): Fremragende forskningsmiljøer er blant hovedsatsingene i Stortingets langtidsplan for forskning og høyere utdanning, men Norge har for få forskningsmiljøer i verdenstoppen. Regjeringen mangler virkemidler for å utvikle varige toppforskningsmiljøer, skrev nylig fire professorer i Dagbladet. De peker på at sentrene for fremragende forskning har vært vellykket, men at styrings- og finansieringsregimet vanskeliggjør finansiering ut over ti år. Liknende problematikk ligger under 15 forskningsmiljøers nylige opprop for mer langsiktig finansiering av europa-forskning. Korte horisonter vanskeliggjør langsiktig planlegging, gjør kompetansemiljøene sårbare og tapper krefter. For å rekruttere de beste trengs faste stillinger og tidsperspektiv bestemt av vitenskapen, ikke prosjektlengden.
Hva vil statsråden gjøre for å bevare og utvikle toppforskningsmiljøene våre?

Les hele debatten