Interpellasjon fra André N. Skjelstad (V) til fiskeriministeren

Interpellasjon nr. 29 (2017-2018)
Om å få bukt med ulovlig dumping av fisk fra fartøyer, noe som er en miljøutfordring og har omdømmekonsekvenser for næringen
Oversendt regjeringen: 12.04.2018
Besvart: 07.05.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): I løpet av de siste ukene har Kystvakten rapportert om flere tilfeller av ulovlig dumping av fisk fra fartøy, blant annet utenfor Senja og Troms. Dette er en miljøutfordring, men har også negative omdømmekonsekvenser for en ellers framtidsrettet og viktig næring.
Hvordan mener statsråden vi kan få bukt med problemet med dumping av fisk?

Les hele debatten