Interpellasjon fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

Interpellasjon nr. 30 (2017-2018)
Om å sikre at ikke ansatte pga. av tidsnød må gi pasienter medikamenter til erstatning for nødvendig omsorg og pleie
Oversendt regjeringen: 24.04.2018
Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren
Besvart: 01.06.2018 av eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Medikamenter som kan dempe smerter og uro og hjelpe til med innsovning er et gode, men har alle skadelige bivirkninger hvis de blir tatt feil og for lenge. Og ingen kan vel mene at piller skal brukes til erstatning for nødvendig omsorg og pleie. Men slik er det dessverre. En spørreundersøkelse Fagbladet Sykepleien har gjennomført om erfaringer med og holdninger til administrasjon av angst- og sovemedisiner i helsevesenet, viser at én av tre sykepleiere sier de månedlig eller oftere deler ut beroligende og angstdempende piller på grunn av tidsnød. Bare 26 prosent sier de har aldri gjort dette. I sykehjem og i omsorgsbolig svarer 43 prosent bekreftende på påstanden. 86 prosent svarer at de har delt ut denne typen medisiner over lengre tid.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at ikke ansatte på grunn av tidsnød må gi pasienter medikamenter til erstatning for nødvendig omsorg og pleie?

Les hele debatten