Interpellasjon fra Marit Arnstad (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

Interpellasjon nr. 1 (2018-2019)
Om å styrke ytringskulturen i skolen, da lærere som ytrer seg om kritikkverdige forhold, opplever å bli "kalt inn på teppet" og truet med straff
Datert: 31.05.2018
Besvart: 06.11.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Ytringsfrihet er en grunnleggende verdi i vårt demokrati. Selv om lærere i likhet med andre yrkesutøvere har frihet til å ytre seg om forhold i skolen, framkommer det at det ikke finnes noen god kultur for å ytre seg om kritikkverdige forhold. Tvert imot synes det å herske en misforstått lojalitet oppover i systemet og en frykt for å påpeke forhold en er uenig i - både utad og innad. Gjennom konkrete saker i media er vi gjort kjent med at lærere opplever å bli 'kalt inn på teppet' og trusler om straff. I kjølvannet av den såkalte Malkenes-saken meldes det om at lærere over hele landet sitter med tilsvarende erfaringer. Dette er svært alvorlig - både for den enkelte ansatte, men også for muligheten til god skoleutvikling og en konstruktiv debatt om skolen.
Hvilke initiativ vil statsråden ta for å styrke ytringskulturen i skolen?

Les hele debatten