Interpellasjon fra Marianne Synnes Emblemsvåg (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Interpellasjon nr. 10 (2018-2019)
Om tiltak for å få flere studenter til å ta deler av studiet eller hele studiet utenlands
Oversendt regjeringen: 05.11.2018
Besvart: 05.12.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Marianne Synnes Emblemsvåg (H)

Spørsmål

Marianne Synnes Emblemsvåg (H): Norge har et mål for 2020 om at minst 20 pst. av de som fullfører en grad, skal ha vært på utveksling. På sikt er målet at 50 pst. av alle studenter skal ha hatt et studieopphold i utlandet, som fastsatt i stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning fra 2017. Ifølge Eurostudent-undersøkelsen 2016-2018 opplyser 13 pst. av studentene at de har hatt et studieopphold i utlandet i løpet av sitt nåværende studieprogram, mens over 65 pst. av studentene ikke har planer om utveksling. Statsråd Nybø har ambisjoner om at de fleste studenter skal ha et opphold utenlands i løpet av studiet.
Hva mener statsråden blir de viktigste tiltakene for å få flere studenter til å ta deler av, eller hele studiet, utenlands?

Les hele debatten