Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Interpellasjon nr. 13 (2018-2019)
Om en ny bred analyse av politiets framtidige oppgaver og kapasitetsbehov, bl.a. med henvisning til redusert opptak til Politihøgskolen fra 2018
Oversendt regjeringen: 09.11.2018
Besvart: 04.12.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I 2008 la daværende politidirektør Ingelin Killengreen fram rapporten Politiet mot 2020. Her ble det foreslått å øke politidekningen fra 1,8 til 2,0 politiårsverk pr. tusen innbyggere, og dette fikk bred politisk tilslutning. I de ti årene som er gått, har det skjedd en stor vekst i de oppgavene samfunnet og Stortinget forventer at politiet skal løse, f.eks. når det gjelder nettkriminalitet, overgrep mot barn, kriminelle gjenger, arbeidslivskriminalitet, sosial kontroll og æresvold osv. Utfordringene må møtes med prioriteringer og effektivisering, men det handler også om hvorvidt den grunnleggende kapasiteten til norsk politi er stor nok til å løse de økende oppgavene. Likevel har regjeringen redusert opptaket til Politihøyskolen med 170 studieplasser fra høsten 2018.
Er statsråden enig i at vi trenger en ny bred analyse av politiets framtidige oppgaver og kapasitetsbehov, og at måltallet om to årsverk pr. tusen innbyggere ikke bør være det endelige?

Les hele debatten