Interpellasjon fra Guri Melby (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Interpellasjon nr. 24 (2018-2019)
Om utfordringene som påpekes i forbindelse med et internasjonalt initiativ der det kreves åpen tilgang til artikler fra forskning finansiert av bl.a. nasjonale forskningsråd
Oversendt regjeringen: 19.12.2018
Besvart: 05.02.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Guri Melby (V)

Spørsmål

Guri Melby (V): Norges forskningsråd har gått sammen med forskningsrådene i 13 andre land samt Europakommisjonen og Det europeiske forskningsrådet (European Research Council, ERC), Wellcome Trust og Gates Foundation om et initiativ til å kreve full åpen tilgang til alle artikler fra forskning som er finansiert av alle disse institusjonene, fra 1. januar 2020, omtalt som Plan S. Åpen tilgang til forskningsresultater er et gode, men noen forskere er bekymret over at land som Tyskland, USA og Kina ikke er med, og at dette kan gjøre det krevende å få publisert forskning og vanskeliggjøre internasjonalt forskningssamarbeid. Andre frykter mer statlig styring og mindre akademisk frihet for forskerne.
Hva tenker statsråden om utfordringene som påpekes, og hvordan kan vi sikre at hensynene til likebehandling, uavhengighet og kvalitet ivaretas?

Les hele debatten