Interpellasjon fra Kari Henriksen (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 25 (2018-2019)
Om regjeringens oppfølging av saker fra OSSEs parlamentarikerforsamling, og om styrking av OSSEs tre dimensjoner i det utenrikspolitiske arbeidet opp mot stater som blokkerer og motarbeider OSSEs verdigrunnlag
Datert: 19.12.2018
Besvart: 31.01.2019 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Stortingsrepresentanter som deltar i internasjonale parlamentarikerforsamlinger, utfører et viktig arbeid. I OSSE arbeides det strategisk og iherdig med å realisere de forpliktelser medlemslandene har sluttet seg til. I OSSE PA er det en gjennomgående skuffelse over at ikke flere medlemsland følger opp det som vedtas. Det er en utfordring at OSSEs konsensusregler blir brukt til å blokkere at noe gjøres. Feltkontor er nedlagt i regioner som har størst behov for tilstedeværelse og oppfølging. I en tid der sterke motkrefter til menneskerettigheter, dialog og demokrati synes å samordne og styrke seg, er arbeidet og valgobservasjoner i OSSEs regi en viktig motkraft.
Hvordan følger regjeringen opp saker fra OSSE, og hva mener ministeren kan gjøres for å styrke OSSEs tre dimensjoner i regjeringens utenrikspolitiske arbeid opp mot andre stater som blokkerer og motarbeider OSSEs verdigrunnlag?

Les hele debatten