Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

Interpellasjon nr. 33 (2018-2019)
Om en mer effektiv straffeforfølging av gjengkriminelle etter at de er tatt for alvorlige forhold, med henvisning bl.a. til gjentakelsesfare og fare for vitnepåvirkning
Oversendt regjeringen: 14.02.2019
Besvart: 12.03.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Vi ser stadig tilfeller av at gjengkriminelle som er tatt, siktet eller dømt for grov vold, drapsforsøk, kidnapping m.m. tilbake i 2015, 2016 og 2017, ennå er på frifot og begår ny grov kriminalitet. Dette sender et meget dårlig signal til ofre, til samfunnet og til gjengmiljøene selv og deres rekrutter, som bør oppleve raske reaksjoner. For politiet, som gjør en stor innsats for å stoppe gjengene, er det lite motiverende å se at gjengkriminelle som er tatt, blir værende på frifot. Det er også stor fare for at de oppsøker og truer mulige vitner. Vi ser ofte at forklaringer endres eller trekkes i disse sakene - eller at ingen vil si noe. Det er grunn til å spørre hvordan alle parter i rettsapparatet oppfatter gjentakelsefaren, vitnepåvirkning og behovet for raske reaksjoner mot gjengmiljøene.
Hvilke tiltak vil statsråden sette inn for å få en mer effektiv straffeforfølging av gjengkriminelle etter at de er tatt for alvorlige forhold?

Les hele debatten