Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 36 (2018-2019)
Om oppfølging av deklarasjonen fra høynivåmøtet om tuberkulose i FN i 2018, og om Norge som global pådriver for arbeid mot antibiotikaresistens, herunder resistent tuberkulose
Oversendt regjeringen: 28.02.2019
Besvart: 02.04.2019 av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

Sveinung Stensland (H)

Spørsmål

Sveinung Stensland (H): Over 10 millioner mennesker får tuberkulose hvert år, og 1,6 millioner mennesker dør helt unødvendig. BCG-vaksinen er ikke effektiv nok. Antibiotikaresistens og multiresistent tuberkulose er blant WHOs ti største trusler mot global helse i 2019. Tuberkulose kjenner ingen landegrenser. Det globale fond for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria skal i oktober 2019 holde en påfyllingskonferanse. Det er en god anledning for Norge til å bruke sine bistandsmidler til bekjempelse av tuberkulose. Tuberkulose og antibiotikaresistent tuberkulose er en økende global trussel.
Hvordan jobber statsråden for å følge opp deklarasjonen fra høynivåmøtet om tuberkulose i FN i 2018, samt sikre at Norge kan være en global pådriver for arbeid mot antibiotikaresistens, herunder resistent tuberkulose, slik det står i Granavolden-plattformen?

Les hele debatten