Interpellasjon fra Masud Gharahkhani (A) til utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 1 (2019-2020)
Om initiativer for at Norge i større grad enn i dag stiller opp for utviklingsland som har tatt imot 85 pst. av verdens flyktninger
Oversendt regjeringen: 12.04.2019
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 15.10.2019 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Masud Gharahkhani (A)

Spørsmål

Masud Gharahkhani (A): Ifølge UNHCR er det over 68 millioner mennesker på flukt i verden i dag. 85 pst. av dem oppholder seg i utviklingsland og nærområder til konfliktene. Ingen kan underslå at den viktigste innsatsen vi kan gjøre dersom vi faktisk vil gi flere flyktninger et verdig liv, er å stille opp for disse landene. Det handler om tak over hodet, mat, vann, helse og utdanning, men også prosjekter som gir flyktninger muligheten til arbeid, og det å kunne forsørge seg selv og sine familier. Det handler om å gi hundretusenvis av mennesker håp for fremtiden. Disse landene ber om mer hjelp fra land som Norge. Kollapser de, kollapser de mest stabile landene i en region med altfor mange konflikter. Det betyr katastrofe for verden, men også for millioner av flyktninger.
Hva gjør regjeringen, og hvilke initiativ vil de ta for at vi i større grad enn i dag stiller opp for mottakerlandene?

Les hele debatten