Interpellasjon fra Tuva Moflag (A) til eldre- og folkehelseministeren

Interpellasjon nr. 65 (2018-2019)
Om nye boformer og nye finansieringsordninger for boliger til eldre, slik at behovet for sykehjemsplass utsettes
Datert: 09.05.2019
Besvart: 23.05.2019 av eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug

Tuva Moflag (A)

Spørsmål

Tuva Moflag (A): De aller fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig og være sjef i eget liv. Hjemmesituasjonen må være trygg og den som bor hjemme, må ha mulighet til sosialt liv og kontakt med andre. Skal flere eldre kunne bo trygt hjemme, må tilbudet av boliger egnet for eldre bli langt bedre.
Hva har statsråden gjort for å sikre nye boformer og nye finansieringsordninger for boliger til eldre, slik at behovet for sykehjemsplass utsettes?

Les hele debatten