Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til fiskeri- og sjømatministeren

Interpellasjon nr. 7 (2019-2020)
Om å gi nødvendig drahjelp slik at tarenæringen blir en ny bærekraftig og lønnsom marin næring
Oversendt regjeringen: 23.10.2019
Besvart: 14.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Dyrking av tare har potensial til å bli en betydelig kystnæring. SINTEF har estimert en produksjon på 20 millioner tonn innen 2050, med en årlig verdi på 40 milliarder kroner. Det representerer store muligheter for økt verdiskaping og sysselsetting langs kysten. Det bør være et mål for Norge å ta en større del av det europeiske markedet på ca. 900 tonn tørrstoff. Tarenæringen i Norge er i en sårbar og kritisk oppstartsfase.
Hvordan vil statsråden gi nødvendig drahjelp slik at tarenæringen blir en ny bærekraftig og lønnsom marin næring?

Les hele debatten