Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til helseministeren

Interpellasjon nr. 8 (2019-2020)
Om å la optikerne få et større ansvar for oppfølgingen av øyehelsen i Norge, noe som vil gi mindre reisebelastning og være spesielt gunstig for pasienter i distriktene
Oversendt regjeringen: 01.11.2019
Besvart: 19.11.2019 av helseminister Bent Høie

Sveinung Stensland (H)

Spørsmål

Sveinung Stensland (H): Norge har en god dekning av optikere i hele landet. De fleste bor nærmere en optiker enn en øyeavdeling. Hos optiker kan mange utfordringer avdekkes og løses. Optikere er godt kvalifiserte fagpersoner som faglig jobber med synsundersøkelser og korrigering av synsavvik. Optikere har høy faglig standard og moderne utstyr. Bransjen er profesjonell og driver et aktivt kvalitetsarbeid. Dersom optikere får et større ansvar for øyehelse vil flere nordmenn få enklere tilgang på nødvendige kontroller flere steder i landet. Det vil gi mindre reisebelastning, kortere reisetid og være spesielt gunstig for pasienter i distriktene.
Er statsråden enig i at optikerne kan få et større ansvar for oppfølgingen av øyehelsen i Norge?

Les hele debatten