Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til helseministeren

Interpellasjon nr. 13 (2019-2020)
Om å sette oss i bedre stand til å møte utfordringen med et stort og økende antall demenstilfeller i befolkningen
Datert: 12.11.2019
Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren
Besvart: 17.12.2019 av eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug

Sveinung Stensland (H)

Spørsmål

Sveinung Stensland (H): Demens er ifølge Folkehelseinstituttet den fjerde største dødsårsaken her i landet, mer enn tredoblet på 20 år. I dag har over 77 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet dobles fram mot 2040. Av alle som lever med demens i dag, antar vi at rundt 4 000 er under 65 år. Over 350 000 er nær pårørende til en med demens. Hjernesykdommer gir enkeltpersoner og familier store belastninger. Mange sykdommer og skader i hjernen forandrer pasientens personlighet, eller pasientene opplever en tretthet som påvirker både dem og familien. De samfunnsøkonomiske omkostningene ved sykdom og skade i hjernen er store. Det er flere ulike sykdommer og skader i hjernen som kan føre til demens. Alzheimers sykdom er den vanligste typen, men det finnes også en rekke andre typer demenssykdommer.
Hva vil statsråden gjøre for å sette oss i bedre stand til å møte denne utfordringen?

Les hele debatten