Interpellasjon fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og innvandringsministeren

Interpellasjon nr. 17 (2019-2020)
Om å forsvare ytringsfriheten også for dem som har meninger vi misliker, med henvisning til at politiet stoppet SIANs koranbrenning dels pga. bekymring for hevnangrep
Oversendt regjeringen: 26.11.2019
Besvart: 17.12.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Retten til å kunne ytre seg fritt er grunnleggende i et demokrati. Voltaire uttrykte det godt: "Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det." Vi kunne i Filter Nyheter lese om SIANs koranbrenning. Politiet stoppet dem og deler av begrunnelsen viste seg i ettertid å være bekymring for hevnangrep. Dette er en meget farlig begrunnelse, da man lar kriminelle og terrorister definere grensene for vår ytringsfrihet. Vi har i de senere år også sett eksempler på kommuner som forsøker å hindre organisasjoner de færreste av oss liker, i å demonstrere. Jeg er en sterk motstander av SIAN, allikevel vil jeg forsvare deres rett til å ytre seg. Meninger bør frem i lyset, slik at vi kan slå tilbake med bedre argumenter, ikke ved lov.
Er statsråden enig i at ytringsfriheten må forsvares, også for dem som har meninger vi misliker?

Les hele debatten