Interpellasjon fra Emilie Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

Interpellasjon nr. 23 (2019-2020)
Om nedgang i politiårsverk ved lensmannskontorer som står igjen etter politireformen, sett på bakgrunn av Stortingets vedtak om styrking av disse kontorene
Oversendt regjeringen: 19.12.2019
Besvart på vegne av: Justis- og innvandringsministeren
Besvart: 28.01.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Emilie Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Mehl (Sp): I 2016 bestemte regjeringen at 126 lensmannskontor over hele landet skulle legges ned. 5. april 2018 vedtok Stortinget følgende: "Stortinget ber regjeringen sørge for en reell styrking av de lensmannskontorene som står igjen etter gjennomføringen av politireformen." I perioden 2016 til 2018 har 85 kommuner med gjenværende lensmannskontor hatt en nedgang i politiårsverk. Et eksempel på dette er Lier kommune med over 25 000 innbyggere. Lier fikk beholde sitt lensmannskontor etter politireformen, men likevel er staben redusert fra 24 stillinger på fulltid, til to stillinger på åtte timer i uken. Det som var et fullverdig og velfungerende politihus, er redusert til et kontor med åpningstid mellom kl. 9 og 14 på mandager og torsdager.
Hvordan er dette forenlig med Stortingets vedtak om at alle gjenværende lensmannskontor skal styrkes?

Les hele debatten