Interpellasjon fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

Interpellasjon nr. 33 (2019-2020)
Om å unngå kapitalflukt og skatteomgåelse for å sikre finansieringen av velferdsstaten, da Norge kan tape rundt 10 mrd. kr årlig pga. selskapers skatteflytting
Datert: 27.01.2020
Besvart: 11.02.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): Skatteunngåelse, skatteomgåelse og kapitalflukt truer velferdsstaten. Det anslås at Norge taper rundt 10 milliarder kroner i skatteinntekter hvert år på grunn av selskapers skatteflytting. Samtidig viser den franske økonomen Gabriel Zucmans arbeid at om lag 10 prosent av all formue i Europa er skjult. Det pågår prosesser både i OECD og EU som ser på dette, men så langt er en ikke kommet fram til enighet som vil løse utfordringen. På bordet i OECD ligger et forslag til enighet om skattlegging av multinasjonale selskaper, men selv OECD sier effekten vil være begrenset.
Hvordan vil finansministeren jobbe for å unngå kapitalflukt og skatteomgåelse og sikre finansieringen av velferdsstaten i årene framover?

Les hele debatten