Interpellasjon fra Tina Shagufta Munir Kornmo (V) til kunnskaps- og integreringsministeren

Interpellasjon nr. 3 (2020-2021)
Om at innvandrer- og minoritetsmiljøene ikke var godt nok informert i den tidlige perioden av covid-19-pandemien, og hvordan regjeringen kan nå bedre ut med slik viktig informasjon
Datert: 02.06.2020
Fremsatt av: Trine Skei Grande (V)
Besvart: 13.10.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Tina Shagufta Munir Kornmo (V)

Spørsmål

Tina Shagufta Munir Kornmo (V): I løpet av den tidlige perioden av covid-19-pandemien var det tydelig at en del av den generell offentlig informasjon ikke rakk ut til hele befolkningen. Blant annet så viste det seg at innvandrer- og minoritetmiljøene ikke var godt nok informert. Det er tydelig at regjeringen allerede har påbegynt sitt arbeid med å forbedre informasjonen rettet mot minoriteter gjennom bevilgninger og prosjekter. Det er bra. Men det hadde vært nyttig å vite hvor langt den har kommet i arbeide og hvordan veien videre er på dette området.
Hvordan kan regjeringen bedre nå ut med denne type viktig informasjon til innvandrerbefolkningen, og hvordan vil regjeringen arbeider videre beredskapsmessig med å bøte på de svakhetene som viste seg på informasjonssiden rettet mot minoriteter og innvandrerbefolkning tidlig i pandemien?

Les hele debatten