Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Interpellasjon nr. 7 (2020-2021)
Om å få evaluert omorganiseringen av Kunsthøgskolen i Oslo, med henvisning bl.a. til debatten om ideologisering av innholdet i deler av høgskolens tilbud
Datert: 06.09.2020
Besvart: 15.10.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): På bakgrunn av blant annet Meld. St. 18 (2014–2015) og Meld. St. 16 (2016–2017) tok Kunsthøgskolen i Oslo fatt på en omorganiseringsprosess med vekt på en klarere akademisk tilnærming i deler av studietilbudet ved skolen. Omorganiseringen er et viktig ledd i å få frem talentene og åpne opp for fri og kreativ tenkning. I sommer har jeg med bekymring fulgt debatten om ideologisering av innholdet i deler av høgskolens tilbud. En del av skolens elever føler seg utstøtt og en tidligere rektor har uttalt seg kritisk til utviklingen. På bakgrunn av den omfattende omorganiseringen høgskolen har gått igjennom, og det som fortsatt gjenstår, og den pågående debatten, bør omorganiseringen evalueres.
Vil statsråden ta initiativet til en evaluering av omorganiseringen av Kunsthøgskolen i Oslo så lang, for å sikre at institusjonen styrkes som en arena for fri tenkning, faglig grundighet og utdanning av morgendagens kunstnere?

Les hele debatten