Interpellasjon fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 15 (2020-2021)
Om nedslående konklusjoner i evalueringen av offentlighetsloven i 2016, og når og hvordan funnene vil bli fulgt opp
Datert: 06.11.2020
Besvart: 26.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Den nye offentlighetsloven ble vedtatt i 2006. Stortinget vedtok å styrke retten til innsyn i offentlige dokumenter og å styrke informasjons- og ytringsfriheten. Stortinget ba samtidig regjeringen om å evaluere loven. Evalueringen kom i 2016, og flere av konklusjonene var nedslående. I desember 2017 sa daværende justisminister Per-Willy Amundsen at departementet var i gang, og at et resultat ville foreligge i løpet av 2018. Pandemien har også ført til store utfordringer for åpenhet og innsyn. Før neste krise rammer oss, må systemer for å behandle åpenhet og offentlighetens innsyn når det er mest behov for det, være på plass.

Hva mener statsråden om funnene i evalueringen av 2016, og når og på hvilken måte vil statsråden følge opp funnene i evalueringen?

Les hele debatten