Interpellasjon fra Åsunn Lyngedal (A) til næringsministeren

Interpellasjon nr. 19 (2020-2021)
Om virkemidler for å få etablert battericelleproduksjon i Norge, og om regjeringens politikk for å tiltrekke seg investeringer i denne industrien
Datert: 15.12.2020
Besvart: 02.02.2021 av næringsminister Iselin Nybø

Åsunn Lyngedal (A)

Spørsmål

Åsunn Lyngedal (A): I Europa satses det på produksjon av battericeller. Etablering av slik produksjon anses som avgjørende for lavere utslipp og oppbygging av ny industri. Batteriproduksjon på egen jord er et strategisk spørsmål for Europa som i 2017 hadde under 1 pst. av verdens produksjon. Markedet for batterier i Europa har doblet seg siden 2018 og McKinsey har anslått at det vil tidoble seg fram til 2030. SINTEF mener battericelleproduksjon kan gi 10 000 nye arbeidsplasser i Norge. FREYR i Mo i Rana planlegger en battericellefabrikk som vil sysselsette 2 500 personer, og Gjelsten/Agder Energi har varslet en investering på 20 mrd. kroner i batteriproduksjon. Våre naboland bruker offentlige muskler for å bygge en batteriindustri.

Hvilke virkemidler mener regjeringen er de viktigste for å få etablert battericelleproduksjon i Norge, og hva er regjeringens politikk for å tiltrekke seg investeringer innen industrien?

Les hele debatten